Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Tiểu Học Nam Hoa, Ngô Thị Xiêm
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1099 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này