TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ 1 TT Họ và tên Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Ghi chú 1 Nguyễn Thị Tơ 15/8/1985 Cao đẳng Tỏ trưởng 2 Phạm Thị Duyên 01/9/2012 Đại học 3 Vũ Thị Quỳnh Trang 01/10/2011 Cao đẳng TỔ 2 – 3 TT Họ và tên Năm vào...

Bài củng cố kiến thức cuối tuần 26 lớp 5

PHIẾU CỦNG CỐ KIẾN THỨC CUỐI TUẦN 26 MÔN TOÁN LỚP 5 Bài 1 : tính : a) 5 năm 7 tháng + 8 năm 9 tháng = b) 6 ngày 3 giờ + 5 giờ 45 phút = c) 3 giờ 37 phút + 5 giờ 45 phút = d) 9 phút 10 giây – 4 phút 35 giây = Bài 2 : Đặt tính rồi tính...