BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI 1. Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Nhị. Ngày tháng năm sinh : 07 tháng 7 năm 1966. Nguyên quán : Nam Hải - Nam Trực Nam Định. Trú quán : Nam Hải - Nam Trực - Nam Định. Trình độ chuyên môn : Trình độ chuyên môn : Đại học - chuyên ngành Tiểu học. Năm vào ngành Giáo dục : 15 tháng 8 năm 1985. Năm vào Đảng cộng sản Việt Nam : 03 tháng 02 năm 1991. 2.Phó hiệu...