GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên trường : Trường Tiểu học Nam Lợi. 2. Địa chỉ : xã Nam Lợi - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định. 3. Lịch sử nhà trường : Trường tiểu học Nam Lợi thuộc địa bàn thôn Ngọc tỉnh xã Nam Lợi huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, có diện tích 8781m2. Tiền thân trường tiểu học Nam Lợi là trường cấp I Nam Lợi, đến năm 1977 đước sáp nhập với trường cấp II mang tên...