Gốc > Bài viết >

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

( Từ ngày 18/4/2016 đến  ngày 23/4/2016)

 

THỨ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC

THỨ HAI

18/4/2016

Nghỉ bù

Nghỉ bù

 

THỨ BA

19/4/2016

LÊN LỚP

LÊN LỚP

HT họp Tại PGD

 

Huyền

Tân

THỨ TƯ

20/4/2016

Khảo sát khối 5 đề của SGD

 

LÊN LỚP

( Học bù chương trình sáng thứ tư )

Nhị

Oanh

THỨ NĂM

21/4/2016

Chấm thi K5

LÊN LỚP

( Học bù chương trình sáng thứ năm)

- Nộp báo cáo kết quả khảo sát K5

Huyền Tân

THỨ SÁU

22/4/2016

LÊN LỚP

 

LÊN LỚP

BÌNH TUẦN

Nhị

Oanh

THỨ BẢY

 23/4/2016

SHCM

 

Huyền

         

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 

1/ Rèn kỷ cương lễ tiết trường học.

2/ Thực hiện chuyên môn tuần 33. Khảo sát năng lực HS khối 5 đề SGD.

3/ Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động khởi động trước giờ vào học và hoạt động cơ bản trong mỗi buổi học.

4/ Nâng cao chất lượng viết chữ đẹp tham gia dự thi cấp huyện, cấp tỉnh.

5/ Làm vệ sinh các khu vực bồn hoa cây cảnh và vườn trường.

6/ Đẩy mạnh phong trào đọc sách cho học sinh.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Huyền Trâm @ 08:35 15/04/2016
Số lượt xem: 67
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến