Gốc > Bài viết >

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

( Từ ngày 11/4/2016 đến  ngày 16/4/2016)

 

THỨ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC

THỨ HAI

11/4/2016

CHÀO CỜ

LÊN LỚP

- 3B giới thiệu sách

LÊN LỚP

- Họp chi bộ

Nhị

Oanh

THỨ BA

12/4/2016

LÊN LỚP

LÊN LỚP

 

Huyền

Tân

THỨ TƯ

13/4/2016

LÊN LỚP

 

BD kỹ năng sống

 

Nhị

Oanh

THỨ NĂM

14/4/2016

LÊN LỚP

- Kiểm tra toàn diện 4C

LÊN LỚP

 

Huyền Tân

THỨ SÁU

15/4/2016

LÊN LỚP

 

LÊN LỚP

BÌNH TUẦN

Nhị

Oanh

THỨ BẢY

 16/4/2016

SHCM

 

Huyền

         

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 

1/ Rèn kỷ cương lễ tiết trường học.

2/ Thực hiện chuyên môn tuần 32.

3/ Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động khởi động trước giờ vào học và hoạt động cơ bản trong mỗi buổi học.

4/ Nâng cao chất lượng viết chữ đẹp tham gia dư jthi cấp huyện, cấp tỉnh.

5/ Làm vệ sinh các khu vực bồn hoa cây cảnh và vườn trường.

6/ Đẩy mạnh phong trào đọc sách cho học sinh.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Huyền Trâm @ 08:40 11/04/2016
Số lượt xem: 53
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến