Gốc > Bài viết >

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ ngày 4/4/2016 đến ngày 9/4/2016)

THỨ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC

THỨ HAI

4/4/2016

CHÀO CỜ

LÊN LỚP

LÊN LỚP

Họp chi bộ

Nhị

Oanh

THỨ BA

5/4/2016

LÊN LỚP

LÊN LỚP

Huyền

Tân

THỨ TƯ

6/4/2016

LÊN LỚP

BD kỹ năng sống

Nhị

Oanh

THỨ NĂM

7/4/2016

LÊN LỚP

LÊN LỚP

Huyền

Tân

THỨ SÁU

8/4/2016

LÊN LỚP

LÊN LỚP

BÌNH TUẦN

Nhị

Oanh

THỨ BẢY

9/4/2016

HỌP HỘI ĐỒNG

 

Huyền

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1/Rèn kỷ cương lễ tiết trường học.

2/ Thực hiện chuyên môn tuần 32.

3/ Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động khởi động trước giờ vào học và hoạt động cơ bản trong mỗi buổi học.

4/ Hoàn thiện báo cáo chất lượng bài khảo sát phát triển năng lực của học sinh.


Nhắn tin cho tác giả
Vũ Thị Hạnh @ 13:20 02/04/2016
Số lượt xem: 56
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến